DANH SÁCH CÁC NGÀNH BỊ ĐÌNH CHỈ TUYỂN SINH NĂM 2012

STT

Tên trường

Tên ngành bị dừng tuyển sinh

1

Trường ĐH Chu Văn An – Kỹ thuật Xây dựng công trình

– Tiếng Anh

– Tiếng Trung

– Việt Nam học

2

Trường ĐH Lương Thế Vinh – Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

– Công nghệ thực phẩm

– Bảo vệ thực vật

– Khoa học Thư viện

3

Trường ĐH Nguyễn Trãi – Kỹ thuật xây dựng công trình

– Kinh tế

4

Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng – Kế toán

– Quản trị kinh doanh

Advertisements