DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG DỪNG TUYỂN SINH NĂM 2012

STT

Tên trường

Ký hiệu

Số, ngày quyết định dừng TS

1

Trường Đại học Đông Đô

DDD

150/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2012

2

Trường Đại học Văn Hiến

DVH

149/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2012

3

Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh

DHV

945/QĐ-BGD ĐT ngày 07/3/2012

4

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM

CDC

151/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2012

5

Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bách Khoa

CCG

559/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2012

Advertisements