Trường Cao đẳng công nghệ Viettronics thông báo tuyển sinh năm 2013

Trường Cao đẳng công nghệ Viettronics (Trường công lập) tổ chức thi tuyển Cao đẳng theo kỳ thi chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo (15 – 16/7/2013) và xét tuyển nguyện vọng bổ sung dựa theo điểm thi Đại học – Cao đẳng của thí sinh.

Chi tiết thông tin tuyển sinh:

Phòng Tuyển sinh Trường Cao đẳng công nghệ Viettronics
Địa chỉ : 118 Cát Bi – Hải An – Hải Phòng
Điện thoại : 0313.726.899 – 0984.163.163
Website : http://www.viettronics.edu.vn
Email: tuyensinh@viettronics.edu.vn

Sinh viên Hải Phòng
Sinh viên Viettronics tham khảo tài liệu tại thư viện Nhà trường

I. Cao đẳng (chỉ tiêu: 1020) – Mã trường: CVT

TT Ngành học Mã ngành Khối thi Đối tượng
1 Công nghệ thông tin C480201 A, A1
1,3,4
– Tuyển sinh trong cả nước

– Trường tổ chức thi tuyển theo kỳ thi ĐH-CĐ của Bộ GD&ĐT ngày 15-16/7/2013.

– Xét tuyển nguyện vọng bổ sung theo điểm thi ĐH-CĐ năm 2013 của thí sinh.

2 Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông
C510302 A, A1
1,3,4
3 Công nghệ kỹ thuật điều khiển 
và tự động hóa
C510303 A, A1
1,3,4
4 Quản trị kinh doanh C340101 A, A1
1,3,4
5 Kế toán C340301 A, A1
1,3,4
6 Tài chính ngân hàng C340201 A, A1
1,3,4
7 Việt Nam học
(chuyên ngành Văn hóa du lịch)
C220113 C,
1,3,4

II. Trung cấp chuyên nghiệp (chỉ tiêu: 480) – Mã trường: CT05

TT Ngành học Mã ngành Đối tượng
1 Tin học ứng dụng 42480207 – Tuyển sinh trong cả nước (học sinh đã tốt nghiệp THPT/THBT)
– Các ngành 42480207, 42510301, 42510308: xét tuyển điểm tổng kết hai môn Toán & Vật lý năm lớp 12.
– Ngành 42340303: xét tuyển điểm tổng kết hai môn Toán & Ngoại ngữ năm lớp 12.
– Đối với thí sinh đã tốt nghiệp TCCN khác ngành, xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp của thí sinh.
– Nhận hồ sơ xét tuyển từ: 11/03/2013.
2 Công nghệ kỹ thuật điện tử 42510301
3 Điện công nghiệp
và dân dụng
42510308
4 Kế toán doanh nghiệp 42340303

III. Liên thông Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng (chỉ tiêu: 360) – Mã trường: CVT

TT Ngành học Mã ngành Đối tượng
1 Công nghệ thông tin 01 – Thí sinh đã tốt nghiệp TCCN theo quy định của Bộ GD&ĐT.

– Điều kiện dự thi:
theo Thông tư 55/2012/TT-BGD&ĐT

2 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 02
3 Kế toán 03
4 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 04

IV. Cao đẳng nghề (chỉ tiêu: 400) – Mã trường: CVT

TT Nghề học Mã nghề Đối tượng
1 Quản trị mạng máy tính 50480206 – Tuyển sinh trong cả nước.
Học sinh đã tốt nghiệp THPT/THBT.

– Các nghề 50480206, 50510302:
xét tuyển điểm tổng kết hai môn Toán & Vật lý năm lớp 12.

– Nghề 50340301: xét tuyển điểm tổng kết môn Toán & Ngoại ngữ năm lớp 12.

– Nhận hồ sơ xét tuyển từ: 11/03/2013.

2 Điện công nghiệp 50510302
3 Kế toán doanh nghiệp 50340301
Quyền lợi của học sinh, sinh viên học tập tại trường:

– Là trường Cao đẳng CÔNG LẬP, học sinh sinh viên được lựa chọn liên thông lên trình độ đào tạo cao hơn ngay sau khi tốt nghiệp, liên thông theo các chương trình liên kết quốc tế 3+1, 3+2 (các trường Mỹ, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan…)

– Được hưởng các chế độ chính sách Nhà nước áp dụng cho trường công lập theo các quy định hiện hành.

– Sinh viên Khá, Giỏi được nhận học bổng của Nhà trường.

– Được Nhà trường tìm chỗ ở đảm bảo điều kiện học tập và sinh hoạt cho sinh viên ở xa.

– Được làm việc (có hưởng lương) tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, các công ty liên doanh.

– Được giới thiệu việc làm tại các đơn vị đối tác của Trường sau khi tốt nghiệp.

Hotline tư vấn tuyển sinh: 0984.163.163

Advertisements

Cao dang cong nghe Viettronics tuyển sinh năm 2013

Quyền lợi của học sinh, sinh viên học tập tại trường:

– Là trường Cao đẳng CÔNG LẬP, học sinh sinh viên được lựa chọn liên thông lên trình độ đào tạo cao hơn ngay sau khi tốt nghiệp, liên thông theo các chương trình liên kết quốc tế 3+1, 3+2 (các trường Mỹ, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan…)

– Được hưởng các chế độ chính sách Nhà nước áp dụng cho trường công lập theo các quy định hiện hành.

– Sinh viên Khá, Giỏi được nhận học bổng của Nhà trường.

– Được Nhà trường tìm chỗ ở đảm bảo điều kiện học tập và sinh hoạt cho sinh viên ở xa.

– Được làm việc (có hưởng lương) tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, các công ty liên doanh.

– Được giới thiệu việc làm tại các đơn vị đối tác của Trường sau khi tốt nghiệp.

 

Trường Cao đẳng công nghệ Viettronics (Trường công lập) tổ chức thi tuyển Cao đẳng theo kỳ thi chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo (15 – 16/7/2013) và xét tuyển nguyện vọng bổ sung dựa theo điểm thi Đại học – Cao đẳng của thí sinh.

Chi tiết thông tin tuyển sinh:

Phòng Tuyển sinh Trường Cao đẳng công nghệ Viettronics
Địa chỉ : 118 Cát Bi – Hải An – Hải Phòng
Điện thoại : 0313.726.899 – 0984.163.163
Website : http://www.viettronics.edu.vn
Email: tuyensinh@viettronics.edu.vn

Sinh viên Hải Phòng
Sinh viên Viettronics tham khảo tài liệu tại thư viện Nhà trường

I. Cao đẳng (chỉ tiêu: 1020) – Mã trường: CVT

TT Ngành học Mã ngành Khối thi Đối tượng
1 Công nghệ thông tin C480201 A, A1
1,3,4
– Tuyển sinh trong cả nước

– Trường tổ chức thi tuyển theo kỳ thi ĐH-CĐ của Bộ GD&ĐT ngày 15-16/7/2013.

– Xét tuyển nguyện vọng bổ sung theo điểm thi ĐH-CĐ năm 2013 của thí sinh.

2 Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông
C510302 A, A1
1,3,4
3 Công nghệ kỹ thuật điều khiển 
và tự động hóa
C510303 A, A1
1,3,4
4 Quản trị kinh doanh C340101 A, A1
1,3,4
5 Kế toán C340301 A, A1
1,3,4
6 Tài chính ngân hàng C340201 A, A1
1,3,4
7 Việt Nam học
(chuyên ngành Văn hóa du lịch)
C220113 C,
1,3,4

II. Trung cấp chuyên nghiệp (chỉ tiêu: 480) – Mã trường: CT05

TT Ngành học Mã ngành Đối tượng
1 Tin học ứng dụng 42480207 – Tuyển sinh trong cả nước (học sinh đã tốt nghiệp THPT/THBT)
– Các ngành 42480207, 42510301, 42510308: xét tuyển điểm tổng kết hai môn Toán & Vật lý năm lớp 12.
– Ngành 42340303: xét tuyển điểm tổng kết hai môn Toán & Ngoại ngữ năm lớp 12.
– Đối với thí sinh đã tốt nghiệp TCCN khác ngành, xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp của thí sinh.
– Nhận hồ sơ xét tuyển từ: 11/03/2013.
2 Công nghệ kỹ thuật điện tử 42510301
3 Điện công nghiệp
và dân dụng
42510308
4 Kế toán doanh nghiệp 42340303

III. Liên thông Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng (chỉ tiêu: 360) – Mã trường: CVT

TT Ngành học Mã ngành Đối tượng
1 Công nghệ thông tin 01 – Thí sinh đã tốt nghiệp TCCN theo quy định của Bộ GD&ĐT.

– Điều kiện dự thi:
theo Thông tư 55/2012/TT-BGD&ĐT

2 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 02
3 Kế toán 03
4 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 04

IV. Cao đẳng nghề (chỉ tiêu: 400) – Mã trường: CVT

TT Nghề học Mã nghề Đối tượng
1 Quản trị mạng máy tính 50480206 – Tuyển sinh trong cả nước.
Học sinh đã tốt nghiệp THPT/THBT.

– Các nghề 50480206, 50510302:
xét tuyển điểm tổng kết hai môn Toán & Vật lý năm lớp 12.

– Nghề 50340301: xét tuyển điểm tổng kết môn Toán & Ngoại ngữ năm lớp 12.

– Nhận hồ sơ xét tuyển từ: 11/03/2013.

2 Điện công nghiệp 50510302
3 Kế toán doanh nghiệp 50340301

Học phí ĐH tại Việt Nam 170 triệu đồng/năm

Với mức học phí năm học 2013 – 2014 mà các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) vừa công bố, nhiều trường, ngành học có mức học phí khá cao. ĐH Anh Quốc Việt Nam cho biết mức học phí 170 triệu đồng/năm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Học phí chương trình liên kết cao

ĐH Anh Quốc Việt Nam thông báo, mức học phí năm 2013 – 2014 lên tới 170 triệu đồng/năm.

ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP HCM) cũng cho hay, mức học phí chương trình do trường ĐH Quốc tế cấp bằng khoảng 39 triệu đồng/năm. Học phí các chương trình liên kết: Học phí 2 năm đầu tại Việt Nam khoảng 54 triệu đồng/năm.

ĐH Hoa Sen, học phí hệ ĐH theo chương trình tiếng Việt là 3,5 – 3,8 triệu đồng/tháng. Chương trình hợp tác quốc tế: Thiết kế thời trang từ 4,8 – 4,9 triệu đồng/tháng; Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Kinh doanh quốc tế: 5,7 – 5,8 triệu đồng/tháng. Hệ CĐ học phí từ 3,2 – 3,5 triệu đồng/tháng.

ĐH Quốc tế Miền Đông thông báo mức học phí chương trình Quản trị kinh doanh ĐH: 2.720.000 đồng/tháng, CĐ: 2.182.000 đồng/tháng; Chương trình các ngành Kĩ thuật: ĐH 1.819.000 đồng/tháng; CĐ: 1.228.000 đồng/tháng; Chương trình Điều dưỡng, ĐH: 1.364.000 đồng/tháng, CĐ:955 nghìn đồng/tháng.

ĐH Quốc tế Hồng Bàng học phí dao động từ 14.980.000 – 16.780.000 đồng/năm; hệ CĐ: 13.780.000-16.780.000 đồng/năm.

Theo thông báo mức học phí năm 2013 – 2014 của các trường cho thấy, mức học phí ngành Y – Dược cao hơn các ngành khối Kinh tế và Kỹ thuật.

Cụ thể, ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương thông báo mức học phí hệ ĐH: 8,8 – 9,8 triệu đồng/năm, hệ CĐ 7 – 8 triệu đồng/năm. Riêng ngành Dược 18 triệu đồng/năm.

ĐH Tây Đô, hệ ĐH: ngành Dược học: 18 triệu đồng/học kỳ; Điều dưỡng: 10 triệu đồng/học kỳ; Công nghệ thực phẩm 6,5 triệu đồng/học kỳ; Công nghệ Kĩ thuật công trình xây dựng, Kĩ thuật điện, điện tử, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh:5,5 triệu đồng/kỳ; các ngành còn lại: 5 triệu đồng/học kỳ.

Hệ CĐ: ngành Dược học: 11 triệu đồng/học kỳ; Điều dưỡng: 7,5 triệu đồng/học kỳ; Công nghệ thực phẩm 6 triệu đồng/học kỳ; Công nghệ Kĩ thuật công trình xây dựng, Kĩ thuật điện, điện tử, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh: 5 triệu đồng/kỳ; các ngành còn lại: 4,5 triệu đồng/học kỳ.

Học phí trường công lâp, dân lập: 5 – 23 triệu đồng/năm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cũng vừa công bố mức học phí năm 2013 – 2014. Theo đó, học phí ĐH năm học 2013 – 2014 của học viện là 860.000 đ/tháng (đóng 10 tháng/năm); học phí CĐ năm học 2013 – 2014 là 610.000 đ/tháng (đóng 10 tháng/năm).

ĐH Kỹ thuật – Công nghệ TP HCM thông báo mức học phí ĐH 1,3 – 1,5 triệu đồng/tháng; hệ CĐ 1,1-1,3 triệu đồng/tháng. ĐH Công nghệ Vạn Xuân: hệ đại học 5 triệu đồng/năm, hệ cao đẳng 3,5 triệu đồng/năm. ĐH Hoa Lư Ninh Bình: Hệ ĐH: 420 nghìn đồng/tháng, hệ CĐ: 325 nghìn đồng/tháng.

ĐH Công nghệ Đông Á công bố mức học phí Hệ ĐH: 700 nghìn đồng/tháng, hệ CĐ: 500 nghìn đồng/tháng.

ĐH Chu Văn An: Hệ ĐH 590 – 650 nghìn đồng/tháng, hệ CĐ: 490 – 520 nghìn đồng/tháng.

ĐH Công nghệ và Quản hữu nghị: Đại học: 800 nghìn đồng/tháng, cao đẳng 500 nghìn đồng/tháng.

ĐH Thăng Long học phí trung bình 17.500.000 đồng/năm.

Học phí của trường ĐH Đại Nam: Hệ ĐH Ngành Tài chính- Ngân hàng: 1.180 nghìn đồng/tháng; Ngành Kế toán- Quản trị kinh doanh, Quan hệ công chúng: 1.080 nghìn đồng/tháng; Các ngành còn lại: 980 nghìn đồng/tháng; Hệ CĐ: 800 nghìn đồng/tháng.

ĐH Dân lập Hải phòng mức học phí hệ ĐH: 990 nghìn đồng/tháng, hệ CĐ: 940 nghìn đồng/tháng. ĐH Dân lập Lương Thế Vinh. Hệ ĐH: 650 nghìn đồng/tháng, hệ CĐ: 600 nghìn đồng/tháng.

Học phí ĐH FPT trọn gói (đã bao gồm chi phí giáo trình, học tập) là 23 triệu đồng/học kỳ. Toàn bộ chương trình đại học gồm 9 học kì.

ĐH Hà Hoa Tiên công bố mức Học phí hệ ĐH 500 nghìn đồng/tháng, học phí hệ CĐ 400 nghìn đồng/tháng.

ĐH Hòa Bình, học phí hệ ĐH dao động từ 795 – 860 nghìn đồng/tháng, hệ CĐ từ 645 – 690 nghìn đồng/tháng.

ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, học phí 960 nghìn đồng/tháng. ĐH Kinh Bắc học phí ĐH: 690 nghìn đồng/tháng, hệ CĐ: 550 nghìn đồng/tháng.

ĐH Nguyễn Trãi học phí 1.650.000 đồng/tháng.

Học phí ĐH Thành Đô năm 2013 – 2014, hệ ĐH 550 nghìn đồng/tháng, học phí hệ CĐ 450 nghìn đồng/tháng. ĐH Thành Đông, học phí hệ ĐH: 580 nghìn đồng/tháng, học phí hệ CĐ 500 nghìn đồng/tháng.

Các trường Dân lập Phía Nam, học phí cũng không quá cao. ĐH Công nghệ Đồng Nai học phí 850 nghìn đồng/tháng. ĐH Công nghệ Sài gòn, học phí hệ ĐH: 6.350.000-7.950.000 đồng/học kì. ĐH Tư thục Công nghệ Thông tin Gia Định học phí 12 triệu đồng/năm.

ĐH Cửu Long học phí hệ ĐH từ 3,5 – 4,4 triệu đồng/năm; hệ CĐ từ 2,7 – 3,5 triệu đồng/năm. ĐH Lạc Hồng học phí 1,3 triệu đồng/tháng.

Hệ cao đẳng học phí dao động chỉ từ 2,5 – 5 triệu đồng/năm. Trường CĐ Công nghệ Bắc Hà, học phí theo ngành nghề khác nhau dự kiến năm thứ nhất 440 nghìn đồng/tháng. CĐ Bách Khoa Hưng Yên, học phí 450 nghìn đồng/tháng.

CĐ Công nghệ Hà Nội học phí 520 nghìn đồng/tháng. CĐ Hoan Châu, học phí 2,5 triệu đồng/kỳ. CĐ Ngoại ngữ- Công nghệ Việt Nhật học phí 400-455 nghìn đồng/tháng đối với từng ngành đào tạo.

Mức học phí các năm sau tăng 10% Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà công bố mức học phí năm 2013-2014. Theo đó, học phí hệ ĐH năm thứ nhât, Khối ngành xây dựng và Kĩ thuật: 1.100.000 đồng/tháng; khối ngành Kinh tế: 1.000.000 đồng/tháng. Học phí các năm học sau, mỗi năm sẽ tăng khoảng 10% so với năm học trước. Mỗi năm học gồm 10 tháng, thua theo tín chỉ thực học.

Học phí chương trình đào tạo CĐ: Mức học phí cao đẳng năm thứ nhất: Khối ngành xây dựng và Kĩ thuật: 800 nghìn đồng/tháng; khối ngành Kinh tế: 700 nghìn đồng/tháng. Học phí các năm học sau, mỗi năm sẽ tăng khoảng 10% so với năm học trước. Mỗi năm học gồm 10 tháng, thua theo tín chỉ thực học.

ĐH Dân lập Phương Đông công bố mức học phí hệ ĐH: Mức học phí năm thứ nhất từ 8-10 triệu/năm (tùy theo ngành học). Các năm sau mỗi năm có thể tăng khoảng 10% so với năm học trước (thu theo số Tín chỉ thực học).

Đỗ Hợp

Tại sao học sinh THPT tại Hải Phòng lại lựa chọn học trường Cao đẳng công nghệ Viettronics?

Hiện nay, tại miền Bắc có hơn 120 trường ĐH-CĐ, ngay tại Hải Phòng cũng có tới 04 trường ĐH, 03 trường Cao đẳng chuyên nghiệp và các trường đào tạo nghề khác. Nhưng không phải trường ĐH – CĐ nào cũng nhận được sự quan tâm, lựa chọn học của các thí sinh. Là một trường cao đẳng chuyên nghiệp CÔNG LẬP, trong những năm qua trường Cao đẳng công nghệ Viettronics đã khẳng định được chất lượng, tính đúng đắn của mô hình đào tạo tiên tiến, trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy cho học sinh các trường THPT tại Hải Phòng cũng như các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định …

Với tư tưởng “Học thật – Thi thật – Làm thật và Đào tạo gắn liền với thực tiễn nhằm giải quyết đầu ra cho sinh viên”, Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics luôn chú trọng vào đào tạo thực hành nhằm giúp các bạn sinh viên khi tốt nghiệp ra trường trở thành người bản lĩnh, năng động, sẵn sàng lập thân lập nghiệp với đầy đủ 04 kỹ năng chuyên sâu Viettronics: kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng tin học, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, kỹ năng mềm (giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm…).

Hotline tư vấn tuyển sinh: 0984.163.163

Quy mô tuyển sinh của Nhà trường tăng đều và ổn định qua các năm, với sự đa dạng hóa các ngành nghề, mở thêm nhiều chuyên ngành mới đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Năm 2013, với tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2260, Nhà trường tổ chức thi tuyển bậc Cao đẳng chính quy theo kỳ thi chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo (xét tuyển nguyện vọng bổ sung theo điểm thi ĐH – CĐ của thí sinh), xét tuyển bậc Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng nghề theo điểm tổng kết năm lớp 12 trên học bạ THPT.

* Cao đẳng (chỉ tiêu: 1020) – Mã trường: CVT

TT

Ngành học

Mã ngành

Khối thi

Đối tượng

1

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1
1,3,4

– Tuyển sinh trong cả nước

– Trường tổ chức thi tuyển theo kỳ thi ĐH-CĐ của Bộ GD&ĐT ngày 15-16/7/2013.

– Xét tuyển nguyện vọng bổ sung theo điểm thi ĐH-CĐ năm 2013 của thí sinh.

2

Công nghệ kỹ thuật điện tử, 
truyền thông

C510302

A, A1
1,3,4

3

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303

A, A1
1,3,4

4

Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1
1,3,4

5

Kế toán

C340301

A, A1
1,3,4

6

Tài chính ngân hàng

C340201

A, A1
1,3,4

7

Việt Nam học
(chuyên ngành Văn hóa du lịch)

C220113

C,
1,3,4

* Trung cấp chuyên nghiệp (chỉ tiêu: 480) – Mã trường: CT05

Các ngành: Tin học ứng dụng, Công nghệ kỹ thuật điện tử, Điện công nghiệp và dân dụng, Kế toán doanh nghiệp.
* Liên thông Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng (chỉ tiêu: 360) – Mã trường: CVT

Các ngành: Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kế toán.
* Cao đẳng nghề (chỉ tiêu: 400) – Mã trường: CVT

Các nghề: Quản trị mạng máy tính, Điện công nghiệp, Kế toán doanh nghiệp

Giải đáp thắc mắc thông tin tuyển sinh:

Phòng Tuyển sinh Trường Cao đẳng công nghệ Viettronics

Địa chỉ : 118 Cát Bi – Hải An – Hải Phòng

Điện thoại : 0313.726.899 – 0984.163.163

Website : http://www.viettronics.edu.vn

Email: tuyensinh@viettronics.edu.vn

Tuyen sinh nam 2013 co gi moi ?

Tổng hợp chính thức những điều chỉnh, bổ sung điểm mới trong tuyển sinh 2013, Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ, Sở GD-ĐT về phương hướng tuyển sinh 2013.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tại Hội nghị thi và tuyển sinh ngày 22/01/2013, Bộ GD-ĐT hướng dẫn các trường, các Sở GD-ĐT về phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013. Cụ thể kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 về cơ bản giữ ổn định như năm 2012 trở về trước theo giải pháp “3 chung”.
Tuyển sinh 2013, thí sinh cần lưu ý thời gian xét tuyển.
Tuyển sinh 2013, thí sinh cần lưu ý thời gian xét tuyển.
Tuyển thẳng học sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế; học sinh trong đội tuyển tham dự hội thi sáng tạo khoa học kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Nếu chưa tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp.
Học sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ, được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú.
Thí sinh dự thi liên thông lên cao đẳng hoặc đại học chính quy phải nộp hồ sơ ĐKDT theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông, dự thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, được xét tuyển theo nguyện vọng học liên thông đã ghi trong hồ sơ đăng ký dự thi vào trường cao đẳng hoặc trường đại học.
Bổ sung Ban Chấm thanh tra vào tổ chức của Hội đồng tuyển sinh trường. Ban Chấm thanh tra thực hiện chấm thanh tra tối thiểu 5% tổng số bài thi của từng môn thi tự luận.
Điểm trúng tuyển được xác định theo nguyên tắc: điểm trúng tuyển đợt xét tuyển sau không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt xét tuyển trước. Các trường có thể thực hiện nhiều đợt xét tuyển, bắt đầu từ ngày 20/8/2013, thời gian xét tuyển mỗi đợt là 20 ngày, tính từ ngày thông báo xét tuyển.Thời hạn kết thúc việc xét tuyển là ngày 30/10/2013.
Về việc nộp hồ sơ và lệ phí đăng kí dự thi: Học sinh đang học lớp 12 trung học phổ thông (THPT) tại trường nào thì nộp hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT tại trường đó.
Các đối tượng khác nộp hồ sơ ĐKDT (kể cả thí sinh dự thi liên thông), lệ phí ĐKDT tại các địa điểm do sở giáo dục và đào tạo (sở GD&ĐT) quy định. Các địa điểm này không thu hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT của học sinh đang học lớp 12.
Theo hệ thống của sở GD-ĐT: Từ ngày 11/3 đến 17.00 giờ ngày 11/4/2013; Tại các trường tổ chức thi: Từ ngày 12/4 đến 17.00 giờ ngày 19/4/2013. Các sở GD-ĐT, các trường không thay đổi thời hạn, không kết thúc việc nhận hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT trước hoặc sau thời hạn quy định.
Hồ sơ ĐKXT gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc) và 1 phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.
Lưu ý về việc ĐKXT: Thí sinh đã trúng tuyển ĐH, nếu có nguyện vọng học tại trường CĐ địa phương cùng khối thi và trong vùng tuyển, phải làm đơn kèm Giấy báo trúng tuyển gửi trường CĐ có nguyện vọng học để trường xét tuyển.
Thí sinh dự thi ĐH theo đề thi chung chỉ được tham gia xét tuyển vào các trường ĐH khi có tổng điểm 3 môn thi từ điểm sàn ĐH trở lên; vào các trường CĐ (hoặc hệ CĐ của trường ĐH hoặc trường cao đẳng thuộc các đại học) khi có tổng điểm 3 môn thi từ điểm sàn CĐ trở lên (không có môn nào bị điểm 0).
Thí sinh dự thi cao đẳng theo đề thi chung, chỉ được tham gia ĐKXT vào các trường CĐ (hoặc hệ CĐ của trường ĐH; trường CĐ thuộc các ĐH) khi có tổng điểm 3 môn thi từ điểm sàn cao đẳng theo quy định trở lên (không có môn nào bị điểm 0).
Xét tuyển phải nộp bản gốc dấu đỏ
Các trường có ngành năng khiếu, nhưng không tổ chức thi vào các ngành này theo đề thi riêng, thì được xét tuyển thí sinh trong vùng tuyển, đã dự thi ngành đó tại các trường khác, có các môn văn hoá thi theo đề chung của Bộ GD-ĐT.
Các trường đại học có đào tạo hệ cao đẳng, các trường cao đẳng thuộc các đại học, nếu không tổ chức thi tuyển sinh riêng cho hệ này, được xét tuyển thí sinh đã dự thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT có cùng khối thi, trong vùng tuyển qui định của trường.
Các trường dùng chung đề thi đại học, cao đẳng và sử dụng chung kết quả thi chủ động trong việc xét tuyển theo nguyên tắc: Các trường có thể xác định điểm trúng tuyển theo khối thi, theo ngành học hoặc điểm trúng tuyển chung. Điểm trúng tuyển chưa nhân hệ số không được thấp hơn điểm sàn; Điểm trúng tuyển đợt xét tuyển sau không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt xét tuyển trước;
Các trường phải công bố công khai các thông tin liên quan đến điều kiện xét tuyển, thời hạn xét tuyển mỗi đợt là 20 ngày và công bố kết quả xét tuyển trên trang thông tin điện tử của trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời chuyển thông tin này về Cục Công nghệ thông tin để đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT. Thời hạn xét tuyển bắt đầu từ ngày 20/8/2013, kết thúc ngày 30/10/2013.
Một điểm quan trọng trong tuyển sinh năm nay, các trường ĐH thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT in, đóng dấu đỏ và cấp 3 Giấy chứng nhận kết quả thi đại học cho thí sinh không trúng tuyển vào trường mình, nhưng có kết quả thi từ điểm sàn cao đẳng trở lên (không có môn nào bị điểm 0); In Phiếu báo điểm cho thí sinh có kết quả thi dưới điểm sàn cao đẳng.
Các trường CĐ thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT in, đóng dấu đỏ và cấp 3 Giấy chứng nhận kết quả thi cao đẳng cho thí sinh không trúng tuyển vào trường mình, nhưng có kết quả thi từ điểm sàn cao đẳng trở lên (không có môn nào bị điểm 0); In Phiếu báo điểm cho thí sinh có kết quả thi dưới điểm sàn cao đẳng.
Giấy chứng nhận kết quả thi đại học, cao đẳng, Phiếu báo điểm các trường đều phải đóng dấu đỏ của trường để thí sinh có thể sử dụng đăng ký xét tuyển vào trường ĐH, CĐ hoặc TCCN. Chỉ in điểm các môn thi chưa nhân hệ số.
Ngoài Phiếu báo điểm các trường đã cấp cho thí sinh trong kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 theo đề thi chung, thí sinh có thể dùng bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận kết quả thi (nếu chưa trúng tuyển vào đại học hoặc cao đẳng) để đăng kí xét tuyển vào các trường trung cấp chuyên nghiệp.
Đối với thí sinh dự thi liên thông theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, kết quả thi được sử dụng để xét tuyển theo chỉ tiêu đào tạo liên thông của trường. Nếu không trúng tuyển được xét tuyển vào học liên thông các trường khác, cùng khối thi, trong vùng tuyển và đáp ứng được yêu cầu của trường cần tuyển.

Những điều cần biết về thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng công nghệ Viettronics

Số

TT

Tên trường

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành  đào tạo

Khối thi

Chỉ tiêu

(Dự kiến)

Ghi chú

Trường Cao đẳng công nghệ Viettronics

CVT

1020

 

Địa chỉ: 118 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng

Điện thoại: 0313.726.899 – 0984.163.163

 Hệ đào tạo cao đẳng

– Công nghệ thông tin

C480201

A, A­­­1, D1,3,4

240

 

– Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

A, A­­­1, D1,3,4

120

 

– Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303

A, A­­­1, D1,3,4

120

 

– Quản trị kinh doanh

C340101

A, A­­­1, D1,3,4

120

 

– Kế toán

C340301

A, A­­­1, D1,3,4

240

 

– Tài chính ngân hàng

C340201

A, A­­­1, D1,3,4

120

 

– Việt Nam học (Văn hóa du lịch)

C220113

C, D1,3,4

60