KHỐI THI VÀ MÔN THI ĐH, CĐ NĂM 2012

Khối A: Toán, Lí, Hoá. Khối D6: Văn, Toán, Tiếng Nhật
Khối A1: Toán, Lí, Anh văn. Khối H: Văn (đề thi khối C), Hình hoạ, Bố cục.
Khối B: Sinh, Toán, Hóa. Khối N: Văn (đề thi khối C), Kiến thức âm nhạc, Năng khiếu âm nhạc.
Khối C: Văn, Sử, Địa. Khối M: Văn, Toán (đề thi khối D), Đọc, kể diễn cảm và hát.
Khối D1: Văn, Toán, Tiếng Anh. Khối T: Sinh, Toán (đề thi khối B), Năng khiếu  TDTT.
Khối D2: Văn, Toán, Tiếng Nga. Khối V: Toán, Lí (đề thi khối A), Vẽ Mĩ thuật.
Khối D3: Văn, Toán, Tiếng Pháp. Khối S: Văn (đề thi khối C), 2 môn Năng khiếu điện ảnh
Khối D4: Văn, Toán, Tiếng Trung. Khối R: Văn, Sử (đề thi khối C), Năng khiếu báo chí.
Khối D5: Văn, Toán, Tiếng Đức. Khối K: Toán, Lí (đề thi khối A), Kĩ thuật nghề.
Advertisements